Co nám nechtěl prozradit oxid uhličitý

07.02.2021

Četli jste článek o oxidu uhličitém? CO2, jak mu prý říkají jeho kamarádi, o sobě prozradil docela dost, ale nějak se mu nechtělo vyprávět příběh o jezeře Nyos. Všimli jste si? My jsme trošku zapátrali a rázem je nám jasné, proč nám to E290 (tak mu prý taky říkají) zatajil. Byl to totiž opravdu velký, ale VELKÝ průšvih.

Jestli chcete vědět víc, tak pokračujte dále. Ale varujeme vás, tohle opravdu není pro slabé povahy!

Tak prosím vás, Nyos je 208 m hluboké sopečné jezero v africkém Kamerunu. Nachází se ve výšce více než 1 000 m n. m. Přibližně 80 km pod jezerem se nachází magma, z něhož uniká do vody právě náš dobře známý oxid uhličitý a přeměňuje se na kyselinu uhličitou. V jezeře vznikají naprosto výjimečné limnické erupce. Na světě jsou jen dvě další jezera s takto unikátními erupcemi - jezero Monoum (také v Kamerunu) a jezero Kivu (na hranici Konžské demokratické republiky a Rwandy). A jak taková limnická erupce funguje? Náš CO2 se usadí hezky na dně jezera a vyčkává na svou chvíli. Pak najednou vystřelí nad hladinu, a protože je těžší než vzduch, rozprostře se hezky okolo a zabije vše, co mu přijde do cesty!

21. srpna 1986. Tohle je datum, na které chce CO2 opravdu zapomenout. Tehdy z jezera unikl v tak obrovském množství, že se rozlil v blízkých údolích okolo jezera, vytlačil vzduch a zabil nespočet zvířat, mnoho jich zranil, popálil a na 1 700 také zabil. Až 25 km daleko od jezera. 

V roce 2001 tedy byla do jezera nainstalována speciální odplyňovací trubice, která odvádí oxid uhličitý bezpečným způsobem pryč. V roce 2011 byly přidány další dvě trubice. CO2 ale nejspíš bude mít nakonec poslední slovo. 

Začíná totiž reálně hrozit, že se přírodní hráz jezera zhroutí, a zamořená voda se vylije široko daleko do okolí. Nejspíše si tedy Kamerunci budou muset dát na CO2 i na celé jezero Nyos pěkný pozor!

Sopečné jezero

Je to jezero vzniklé sopečnou aktivitou. Bývá zpravidla hodně hluboké a napájené jen atmosférickými srážkami. Pod některými takovými jezery může být stále aktivní sopka. Jen několik set kilometrů od nás se také takové jezero nachází. Jmenuje se Albano a leží blízko Říma, hlavního města Itálie.

Kamerun

Kamerun je prezidentská republika pojmenovaná podle řeky Wouri (Rio dos Camarões, Řeka krevet). Leží v rovníkové Africe a její hlavní město se jmenuje Yaoundé. Nejvyšší horou Kamerunu je Kamerunská hora vysoká přes 4 tisíce m n. m. 

Magma

Magma se docela často plete či zaměňuje s lávou. Magma je roztavená hornina, plyny a minerály, ale schované ještě uvnitř sopky. Jakmile však dojde k erupci, říkáme tomu, co se dostane na zemský povrch, láva. Magma vzniká v zemském plášti a jeho teplota je od téměř 600 do 1.500 °C v závislosti na obsahu vody, která teplotu magmatu snižuje.