Top 7 turistických zajímavostí starověku

12.02.2021

Ano, čtete správně! Opravdu je v titulku napsáno "starověku". O čem že to tedy mluvíme? No přece o Sedmi divech světa! Sedm divů světa totiž nejspíše sestavovali už dva tisíce let před naším letopočtem vesměs řečtí starověcí turisté, průběžně svou "topku" dokonce měnili a finální podobu získala pravděpodobně až za renesance.  

Do dnešního dne se bohužel dochovala pouze jediná starověká stavba - pyramidy v Gíze v africkém Egyptě. Mytologie praví, že ostatní divy světa byly Egypťany zničeny, a tím tak vyzdviženy právě již zmíněné egyptské pyramidy. Nejspíše však sochu Dia a Artemidin chrám zachvátil požár, Semiradiny zahrady možná vůbec neexistovaly a ostatní stavby zničilo zemětřesení. Ale vezměme to popořadě:

1. Maják na ostrově Faru

Maják na ostrově Faru, pravděpodobně postavený z bílého mramoru, hlídal vstup do alexandrijského přístavu v Egyptě. Alexandrie je město severozápadně od Káhiry. Podobu majáku si dnes můžeme pouze domýšlet podle jeho znázornění na egyptských mincích. Výška je odhadována na 117 metrů. Pravděpodobně se tak jednalo o vůbec nejvyšší stavbu starověku. V roce 1326 n. l. zničilo maják zemětřesení. Na jeho místě dnes stojí pevnost Kajt Bej. Teprve v roce 1962 byly objeveny jeho trosky.  

2. Rhódský kolos

Rhódský kolos, bronzová socha řeckého boha Hélia na ostrově Rhodos, měřila neuvěřitelných 30 metrů a byl to vlastně projev díků bohovi Héliovi za jeho pomoc. Autorem sochy byl Chárés z Lindu, ale evidentně se mu jeho dílo nepovedlo úplně dle představ obyvatel Rhodu. Někteří byli dokonce přesvědčeni o tom, že touto sochou boha Hélia jenom rozhněvá. Roku 226 př. n. l. Rhodos postihlo silné zemětřesení, socha se rozlomila v kolenou a spadla do moře. Starověkou sochu dnes na ostrově připomínají jen dva sloupy, na nichž stojí samice a samec daňka. 

3. Mauzoleum v Halikarnassu

Hrobka, kterou si dal vybudovat perský satrapa Mausólos se svou ženou a sestrou, se kdysi nacházela v Halikarnassu, dnešním Bodrumu v Turecku. Hrobku poškodilo ve 12. století zemětřesení, ale definitivní ránu jí zasadily až křižácké výpravy. Dnes se na místě bývalé hrobky nachází muzeum a vykopávky. Pozůstatky hrobky byly objeveny v letech 1856 a 1857.

4. Artemidin chrám v Efesu

Byl to největší a asi nejkrásnější starověký řecký chrám věnovaný bohyni lovu Artemis. Nacházel se v dnešním západním Turecku. Původní chrám byl zničen požárem již ve 4. st. př. n. l., byl však znovu vystavěn a zanikl až v pozdním starověku. Jeho pozůstatky byly objeveny v roce 1869. 

5. Feidiův Zeus v Olympii

Dvanáctimetrová socha boha Dia se původně nacházela v Olympii. Roku 396 však byla přemístěna do Konstantinopole (Cařihradu, dnes Istanbulu, největšího města Turecka), kde ji následně v roce 475 zničilo zemětřesení nebo tsunami. 

6. Visuté zahrady Semiradiny

Legenda praví, že tyto zahrady nechala postavit v Babylóně (dnešním Iráku) královna Semiramis. Vědci se však spíše přiklánějí k tomu, že je mohl nechat postavit král Nabukadnesar II. pro svou manželku. Dodnes však není zcela jasné, jestli zahrady vůbec existovaly. 

7. Egyptské pyramidy v Gíze

O pyramidách v Gíze už jsme mluvili (především o Cheopsově pyramidě), proto jen doplňme... Celá nekropole se skládá z vesničky, malých hrobek, tří pyramidových komplexů a Velké sfingy. Kromě Cheopsovy pyramidy tady naleznete Rachefovu pyramidu a Menkaureovu pyramidu. Velká sfinga je největší socha na světě vytesaná z jednoho kusu kamene vyobrazujícího ležícího lva s lidskou hlavou. 

Nutno podotknout, že Řekové měli procestované hlavně Středomoří a Blízký východ, proto v jejich top sedmičce nenajdeme nic mimo tuto oblast. V současnosti proto vznikl nový seznam - Nových sedm divů světa, který již zeměpisně pokrývá celý svět. Ale o tom zase příště :-).

Pracovní sešit k Sedmi divům světa si můžete stáhnout zde

Starověk

Za starověk označujeme historické období, ve kterém vznikly první civilizace na Středním východě, ve Středomoří a v jižní a východní Asii. Navazuje na pravěk, a po něm přichází středověk. Datovat jej můžeme od poloviny 4. st. př. n. l. až do 6. až 7. století n. l. Řecko-římské etapě starověku se říká antika.

Satrapa

Satrapa je hlavní představitel satrapie, hlavní administrativní jednotky v některých starověkých státech.