Workbox - Já a moje rodina I

První část workboxu Já a moje rodina obsahuje 20 stran nabitých aktivitami, které využijete především se svými dětmi, které ještě nechodí do školy. Materiál zasíláme ve formátu pdf k vytištění.


30,00 Kč

Workbox obsahuje tyto úkoly:

 • nakresli svou rodinu - trénink představivosti a grafomotoriky, uvědomění si detailů,
 • vyrob za pomocí barev a svých prstíků strom vaší rodiny - podpora kreativity, motoriky, uvědomění si rozvětvenosti své rodiny,
 • nakresli do rámečků svůj rodokmen (babičku a dědečka z maminčiny i tatínkovy strany, sám sebe a své sourozence) - uvědomění si vztahů v rodině, grafomotorika,
 • popis maminky, tatínka a sourozenců - rozvoj grafomotoriky, uvědomění si detailů obličeje, trénink barev a představivosti,
 • popis sebe sama - uvědomění si sebe samého, svého vzhledu, detailů na svém obličeji, trénink barev a zamyšlení se nad sebou samým,
 • vyrob si prstovou rodinku - trénink motoriky, pojmenovávání prstů, trénink angličtiny s písničkou Finger family,
 • zahraj si loutkové divadlo - trénink motoriky, trénink představivosti, poznávání a pojmenovávání členů rodiny, rozvoj kreativity a tvořivosti,
 • slož puzzle pejska - trénink poznávání čísel od 1 do 10, trénink představivosti a motoriky,
 • zahraj si pexeso s činnostmi, které doma děláme - trénink paměti a popisu obrázků či činností, rozvoj představivosti,
 • domodeluj 6 obličejů pomocí plastelíny - rozvoj motoriky, podpora kreativity a tvořivosti, rozlišování různých obličejů a jejich detailů,
 • vybarvi oblíbené aktivity - rozvoj motoriky, uvědomění si svých zálib a svých kamarádů, trénink barev,
 • poznej členy rodiny podle stínů - přiřazování obličejů ke stínům, soustředění se na detaily,
 • popis rodinných příslušníků - určování protikladů, uvědomění si různých vlastností a vzhledu, poznávání členů rodiny,
 • seřaď členy rodiny podle věku, velikosti či počátečních písmen jejich jmen - uvědomění si rozdílů mezi členy rodiny, určování protikladů,
 • dokresli maminčiny šaty - trénink barev, tvarů a grafomotoriky.


Pokud chcete vědět, jak s workboxem pracovat, podívejte se na návod přímo zde